Powrót na łono natury. Koncepcyjny projekt biura, dla którego „placem budowy” jest las, a działką drzewo. Raport Living Buildings, infuture hatalska foresight institute i Skanska, 2017